Hi, How Can We Help You?

Faktoring Nedir?

Faktoring, mal ve/veya hizmetin satışından doğan vadeli alacakların temlik yolu ile bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından tahsil edilmesi esasına dayanır. 
Faktoring, üç ayrı hizmetin tek,tek yada bir arada sunulduğu tek finansman yöntemidir. Bunlar; 

1. Garanti 
Faktoring şirketi, alıcı firmaların ödeyememe riskini üstlenerek satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını garanti altına alır (gayri kabulü rücu faktoring). Böylelikle faktoring şirketi garanti hizmeti ile, işletmenin alacak riskini sıfırlar. 

2. Tahsilat 
Mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve/veya doğacak alacakların faktoring şirketine temlik edilmesi ile faktoring işlemi başlar. Alacakları temlik alan faktoring şirketi bu alacakların yönetimine ilişkin; tahsilatı üstlenir, alacak kayıtlarını tutar, alacakların tahsili için gerektiğinde ihbar, ihtar gibi işlemleri yerine getirir. Herhangi bir uyuşmazlık halinde dahi alacaklı sıfatı ile tahsilatı takip eder. 

3. Finansman 
Satıcı firma, vadeli alacaklarını Çözüm Faktoring'e temlik ederek Çözüm Faktoring'den alacaklı konuma geçecektir. Çözüm Faktoring bu alacağın belirli bir yüzdesini satıcının talebi doğrultusunda vadelerinden önce nakit olarak ödeyebilir.Finansman hizmeti ile alacakların nakde dönüşümü hızlanır ve işletmenin ihtiyacı olan likidite herhangi bir dış kaynağa gerek kalmadan, mevcut alacakların iskontosu yolu ile elde edilmiş olur.